Proboszcz w latach 1974-2000

 Ks. Kazimierz urodził się 23 XII 1936 roku w Stawiszynie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 III 1961 we Wrocławiu. Pracował w wielu parafiach Diecezji Wrocławskiej, później Diecezji Legnickiej i ponownie Diecezji Wrocławskiej. W latach 1974 - 2000 był proboszczem naszej parafii. Tutaj szczególną troskę przywiązywał do wyglądu naszych świątyń i do celebracji różnych uroczystości. W roku 2001 został ustanowiony proboszczem parafii św. Marcina w Krzelowie, gdzie też został pochowany. 

Kazimierz Rącki w młodości mieszkał w Stawiszynie, dawny powiat Kalisz. W roku 1948 wraz z rodziną przyjechał do Wałbrzycha. Tuż po przybyciu zapisał się na ministranta w parafii św. Jerzego.  Podczas uczęszczania do szkoły średniej, obudziło się w nim powołanie. Głównym motywem wstąpienia do seminarium, była pomoc choremu księdzu proboszczowi, który wyszedł ze stalinowskiego więzienia. Pomoc nie była prosta, ponieważ były to czasy komunistyczne. Po zdaniu matury, w roku 1955 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 26 marca 1961 roku, w Niedzielę Palmową, wyświęcił Go na kapłana ks. Biskup Andrzej Wronka. Mszę św. Prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Biskup wydelegował ks. Kazimierza do Namysłowa, gdzie pełnił funkcję wikarego. Po kilku latach i zmianach parafii został proboszczem w parafii św. Jadwigi w Rzeczycy, dekanat Głogów (01.03.1970). Następnie został przeniesiony do parafii Wojcieszów koło Jeleniej Góry, a około czerwca 1974 roku do parafii Gościsław. Podczas 25-lecia kapłaństwa otrzymał tytuł kanonika. W 1989 roku, gdy ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz powołał do istnienia dekanat Gościsław, uzyskał funkcję v- ce dziekana.  Praca w naszej parafii była ciężka i wymagała poświęcenia, ponieważ w jej skład wchodzi pięć kościołów.

10 października 2007 w szpitalu w Wołowie, po wielu cierpieniach i ciężkiej chorobie ks. Kazimierz Rącki odszedł do Domu Pana. Pogrzeb odbył się w Krzelowie 13 października (sobota) 2007 r. o godz. 11.00. Liturgię żałobną odprawił Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski. 

Księdzu Rąckiemu zawdzięczamy m.in. powstanie pomnika milenijnego w naszej miejscowości.