Proboszcz w latach 2007-2011

 


Ks. Daniel urodził się 16 sierpnia 1972 roku w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.   Tuż po święceniach został skierowany jako wikariusz do pracy w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. W latach 2003-2008 był członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. Od 2004 roku pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. W 2005 roku został dyrektorem Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowego w Zagórzu Śląskim, skąd po dwóch latach, w 2007 został skierowany do pracy jako proboszcz w naszej parafii. W 2010 roku otrzymał tytuł kanonika. Podczas pracy w parafii ks. Daniel studiował również w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku "zarządzanie zasobami ludzkimi". W 2011 roku zosłał powołany przez ks. bp Ignacego Deca na funkcję dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Rok później, w 2012 został proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach z misją doprowadzenia budowy kościoła do Konsekracji

Pasją ks. Daniela jest lotnictwo. Sam posiada licencję pilota.

KS. DARIUSZ STRZELECKI

 Proboszcz w latach 2000-2007

 Ks. Dariusz Strzelecki od 2007 roku był proboszczem Parafi Jaszkowa Dolna w Powiecie Kłodzkim.        W czerwcu 2017 ks. Strzelecki dekretem biskupa świdnickiego Ignacego Deca został przeniesiony z Jaszkowa Dolnego do Świebodzic i ustanowiony tam kapelanem Szpitala „Mikulicz”.