Proboszcz od 2011 r.

Urodzony 12.06.1972. w Dzierżoniowie. Studia wyższe ukończył na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wyświęcony 30 maja 1998 r. we Wrocławiu przez J.E. Ks. Abpa Henryka Kardynała Gulbinowicza. Pracował jako wikariusz w Namysłowie, Dusznikach Zdr., Kudowie Zdr., Nowej Rudzie i Bolkowie. 

Prywatnie ks. Jacek interesuje się liturgią, teologia moralną, historią, militariami i kolarstwem. Lubi też czytać dobre książki oraz interesuje się filmem. 

 

Proboszcz w latach 2007-2011

 


Ks. Daniel urodził się 16 sierpnia 1972 roku w Kłodzku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 roku w Archikatedrze Wrocławskiej.   Tuż po święceniach został skierowany jako wikariusz do pracy w parafii pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. W latach 2003-2008 był członkiem Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej. Od 2004 roku pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. W 2005 roku został dyrektorem Domu Rekolekcyjno-wypoczynkowego w Zagórzu Śląskim, skąd po dwóch latach, w 2007 został skierowany do pracy jako proboszcz w naszej parafii. W 2010 roku otrzymał tytuł kanonika. Podczas pracy w parafii ks. Daniel studiował również w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku "zarządzanie zasobami ludzkimi". W 2011 roku zosłał powołany przez ks. bp Ignacego Deca na funkcję dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy. Rok później, w 2012 został proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Świebodzicach z misją doprowadzenia budowy kościoła do Konsekracji

Pasją ks. Daniela jest lotnictwo. Sam posiada licencję pilota.

KS. DARIUSZ STRZELECKI

 Proboszcz w latach 2000-2007

 Ks. Dariusz Strzelecki od 2007 roku był proboszczem Parafi Jaszkowa Dolna w Powiecie Kłodzkim.        W czerwcu 2017 ks. Strzelecki dekretem biskupa świdnickiego Ignacego Deca został przeniesiony z Jaszkowa Dolnego do Świebodzic i ustanowiony tam kapelanem Szpitala „Mikulicz”.

 

Proboszcz w latach 1974-2000

 Ks. Kazimierz urodził się 23 XII 1936 roku w Stawiszynie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 III 1961 we Wrocławiu. Pracował w wielu parafiach Diecezji Wrocławskiej, później Diecezji Legnickiej i ponownie Diecezji Wrocławskiej. W latach 1974 - 2000 był proboszczem naszej parafii. Tutaj szczególną troskę przywiązywał do wyglądu naszych świątyń i do celebracji różnych uroczystości. W roku 2001 został ustanowiony proboszczem parafii św. Marcina w Krzelowie, gdzie też został pochowany. 

Kazimierz Rącki w młodości mieszkał w Stawiszynie, dawny powiat Kalisz. W roku 1948 wraz z rodziną przyjechał do Wałbrzycha. Tuż po przybyciu zapisał się na ministranta w parafii św. Jerzego.  Podczas uczęszczania do szkoły średniej, obudziło się w nim powołanie. Głównym motywem wstąpienia do seminarium, była pomoc choremu księdzu proboszczowi, który wyszedł ze stalinowskiego więzienia. Pomoc nie była prosta, ponieważ były to czasy komunistyczne. Po zdaniu matury, w roku 1955 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 26 marca 1961 roku, w Niedzielę Palmową, wyświęcił Go na kapłana ks. Biskup Andrzej Wronka. Mszę św. Prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Biskup wydelegował ks. Kazimierza do Namysłowa, gdzie pełnił funkcję wikarego. Po kilku latach i zmianach parafii został proboszczem w parafii św. Jadwigi w Rzeczycy, dekanat Głogów (01.03.1970). Następnie został przeniesiony do parafii Wojcieszów koło Jeleniej Góry, a około czerwca 1974 roku do parafii Gościsław. Podczas 25-lecia kapłaństwa otrzymał tytuł kanonika. W 1989 roku, gdy ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz powołał do istnienia dekanat Gościsław, uzyskał funkcję v- ce dziekana.  Praca w naszej parafii była ciężka i wymagała poświęcenia, ponieważ w jej skład wchodzi pięć kościołów.

10 października 2007 w szpitalu w Wołowie, po wielu cierpieniach i ciężkiej chorobie ks. Kazimierz Rącki odszedł do Domu Pana. Pogrzeb odbył się w Krzelowie 13 października (sobota) 2007 r. o godz. 11.00. Liturgię żałobną odprawił Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski. 

Księdzu Rąckiemu zawdzięczamy m.in. powstanie pomnika milenijnego w naszej miejscowości.