Logo

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościsławiu zakończyła realizacją projektu pn. Restauracja organów w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Osieku. Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie walorów turystycznych miejscowości Osiek. W efekcie realizacji przedsięwzięcia został poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim  jeden zabytek.

Projekt obejmuje wykonanie restauracji kontuaru organów, czyli stołu do gry z klawiaturami. Jest to pierwszy etap z całości założonych prac mających na celu odzyskanie dawnej świetności zabytkowego instrumentu.

W ramach projektu wykonano następujący zakres prac:

- zdemontowanie i oczyszczenie elementów kontuaru,

- naprawa zniszczonych aparatów i innych elementów kontuaru,

- wymiana zużytych materiałów (filce, sprężyny, skórki itp.) na nowe,

- wymiana pokrycia i filcowania klawiatur,

- odnowienie szafki i pulpitu kontuaru,

- zmontowanie elementów kontuaru i przeprowadzenie wstępnej regulacji,

- zamontowanie stosownych instalacji elektrycznych kontuaru,

- naprawa zniszczonych elementów traktury tonowej i rejestrowej kontuaru,

- odnowienie cięgieł rejestrowych,

- połączenie całości systemu traktury rejestrowej i tonowej kontuaru,

- rekonstrukcja klawiatury pedałowej,

- naprawa i zakonserwowanie ławki organowej,

- konserwacja i naprawa stolarska elementów konstrukcji nośnej organów, w miejscu mocowania kontuaru.

Wykonawcą zadania jest firma „Organomistrzostwo” Jan Drozdowicz z Poznania.

Całkowita wartość projektu wynosi 51.840,87 zł. Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 50.000,00zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, typ operacji zachowanie dziedzictwa lokalnego.